Wat is een BKR registratie en hoe werkt het?
in BKR

Wat is een BKR registratie en hoe werkt het?

Om te snappen wat een (negatieve) BKR registratie is en hoe het werkt, moet je eerst weten waarom het BKR, (hetgeen de afkoring is voor het Bureau voor kredietregistratie) in het leven is geroepen. Het BKR is in het leven geroepen om te werken aan een gezondere financiële wereld. Het BKR is een adviesorgaan en adviseert Kredietverstrekkers en private leasemaatschappijen of een toekomstige klant kredietwaardig is.
Enerzijds is het voor kredietverstrekkers goed om te weten, of een klant in de toekomst aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen en anderzijds heb je er niks aan als jij in de nabije toekomst in de financiële problemen terecht gaat komen.
Het BKR is er dus ook om jou te behoeden voor financiële misstappen.

Wie zijn kredietverstrekkers?

Een kredietverstrekker is een onderneming die jou als consument een lening verstrekt. Dat kan een hypothecaire lening zijn voor als je een huis wil kopen, of als je een tweede hypotheek af wil sluiten, in het geval van een grote verbouwing. Maar ook een lening voor consumptief krediet kan aan de orde zijn, als je een vakantie wil financieren, waar je het geld niet voor hebt.
Ook telefoonaanbieders die jou een lening verstrekken vallen daar onder. Bij het afsluiten van een mobiel abonnement is dat het geval. Je leent namelijk geld, meestal gedurende een periode van 2 jaar. Daarna is je lening pas afgelost en is het mobieltje pas van jou. Veel mensen nemen na die tijd een nieuw toestel, waardoor ze opnieuw een lening aangaan.

Private lease

Een kredietverstrekker kan ook een leasemaatschappij zijn. Je gaat namelijk een financiële verplichting aan als je aan private lease gaat doen. Maandelijks betaal je een vast bedrag gedurende de gehele looptijd. In wezen leen je geld wat je gedurende de totale duur van het private lease contract tegen een forse maandelijkse premie terug moet betalen.
Het BKR registreert dit onder de code OA (operationeel autolease). Zolang je maar geen financiële achterstanden oploopt, heb je (gelukkig) een positieve registratie. Zo kunnen kredietverstrekkers zien dat je aan je maandelijkse betalingsverpichtingen voldoet. Let goed op dat je altijd tijdig al je rekeningen betaalt, dus ook je leasekosten. Zo niet, dan zou dat wel eens nadelig kunnen zijn voor toekomstige kredieten. En je kan nooit weten hoe je er later in staat. Mensen en situaties kunnen veranderen! Een negatieve BKR notering blijft 5 jaar in het systeem staan.
Een private lease contract bestaat uit 2 onderdelen een financieel deel en een servicedeel. Hierbij kan je denken aan belasting, verzekeringen, onderhoud en garantie. Alleen het financiële document wordt geregistreerd in het CKI.
Het CKI is een geheel gesloten systeem (database) waarin kredietgegevens van personen zijn vastgelegd. Hierbij kan je denken aan de hoogte van het krediet, wanneer het krediet afloop. Maar ook of er bijzonderheden zijn geweest, zoals te late betalingen e.d.
Het CKI kan uitsluitend door kredietverstrekkers worden opgevraagd. Bijvoorbeeld in het geval jij als consument een lening of een leasecontract aan wil gaan, of voor de aankoop van een eigen woning.
Even terugkomend op private lease constructies. Het is een manier om niet je spaargeld aan te hoeven spreken. Maar begrijp goed dat je meer betaalt. Leasemaatschappijen verdienen goed geld aan jou. Het is uiteindelijk een keuze die je zelf maakt.
Maar betaal in ieder geval je leasekosten op tijd. Anders heb je grote kans dat je OA omgezet wordt in een negatieve registratie.

Maandelijkse betalingsverplichtingen

Je snapt dat je met betrekking tot heel veel van je financiële zaken te maken hebt met je maandelijkse betalingsverplichtingen. Als je te laat betaalt, kan je te maken krijgen met een negatieve BKR registratie. Zo’n negatieve BKR registratie is iets dat als een zware last boven je hoofd kan hangen. Je komt niet in aanmerking voor uitgestelde betalingen of de aanschaf van een creditcard.
Het kan een beperking zijn als je een eigen woning aan wil schaffen. Het betekent concreet dat je sowieso minder geld kan lenen voor een eigen woning, als je al in aanmerking voor een hypotheek komt.
Hypotheekverstrekkers zijn namelijk verplicht om informatie in te winnen bij het BKR. Het BKR adviseert ook hypotheekverstrekkers of het raadzaam is om aan jou een hypotheek te verstrekken. Je zal snappen dat een hypotheekverstrekker niet het risico wil lopen dat jij je hypotheek niet maandelijks af kan lossen. Dus het is raadzaam dat jij je financiële zaken goed onder controle houdt.

Hoe hef je een negatieve BKR registratie op?

Ben je het niet eens met de registratie in het CKI, neem dan eerst contact op met je kredietverstrekker. Het kan zijn dat hij vekeerde gegevens in het CKI op heeft laten nemen. Kom je er met je kredietverstrekker niet uit, neem dan contact op met de geschillencommissie. Dit zijn onafhankelijk deskundigen. Zij kunnen voor je onderzoeken of er iets mis is gegaan in de registratie. Wat je moet doen in zo’n geval lees je hier.

Een BKR score opvragen

Kredietverstrekkers kunnen een BKR score opvragen over jouw financiële verleden. Aan de hand van de door BKR verstrekte gegevens wordt het risico aangegeven of je in het risicogebied valt. Met andere woorden: op basis van deze gegevens adviseert het BKR hoe groot de kans is dat je in de nabije toekomst in de schulden terecht zou kunnen komen.

De BKR score wordt op basis van objectieve en actuele informatie bepaalt. Het leen-en aflossingsgedrag van al je leeftijdsgenoten die in het register zijn opgenomen worden daarbij geraadpleegd.

Een positieve BKR registratie

In het geval er sprake is van een positieve registratie is er niks aan de hand. Je krijgt een positieve registratie als je een kredietlimiet bij je bank hebt van bijvoorbeeld €1.000,- Je mag dan niet meer dan €1.000,- rood staan. Het is erg onverstandig om gebruik te maken van die roodstand. Puur omdat je die roodstand binnen één maand af moet kunnen lossen. Je andere vaste lasten moeten ook betaald worden. Stel je voor dat je onverwachtse kosten krijgt (bijvoorbeeld een reparatie) die snel afgerekend moeten worden. Dan zit je al in de financiële problemen, want je hebt geen krediet meer. Dit is het begin van heel veel ellende, want nu gaan al je betalingen achterlopen. Je bewaart de rekeningen voor een later tijdstip. Ik ken veel mensen die de rekeningen niet eens inkijken. Leg maar apart, in de hoop dat je opeens meer te besteden hebt. En later, als de deurwaarder je spullen in beslag komt nemen, dan heb je enorm veel spijt.
Zonder gebruik te maken van de roodstand bij de bank, heb je voor noodgevallen dit achterdeurtje. Maar ook dan moet je wel zo snel mogelijk die lening af betalen.
Hetzelfde is het geval bij een creditcard, waarbij je de betaling uitstelt. Je kan wel in gedeeltes terugbetalen, maar je hebt wel een lening uitstaan waar je zo snel mogelijk vanaf moet. Als je een prepaid creditcard gebruikt, heb je niet te maken met een lening, omdat je er vooraf geld op hebt gezet.
Even terugkomend op die positieve BKR registratie. Een creditcard is geen probleem voor het BKR, mits je tijdig de rekening van de creditcardmaatschappij afrekent. Hierover verderop in deze blog meer. Ook in het geval van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet kan de registratie positief blijven.
En een doorlopend krediet is een lening waarop een kredietlimiet mogelijk is, en wanneer je wil kan je daar geld van opnemen. Het is een constructie waarbij je veel kosten betaalt.
Tot slot vermeld ik hier nog even dat je ook een positieve registratie krijgt bij “koop nu en betaal later”. Als je dan ‘later’ je betaling wel doet, anders wordt dit uiteraard ook negatief.
Ook hier ben ik van mening dat het niet slim is om nu iets in huis te halen en pas veel later af te rekenen. Je kan nooit weten hoe je er dan financieel gezien voor staat.
Dit is in wezen ook een leenconstructie. Je verplicht je om later de verschuldigde gelden terug te betalen. Koop alleen iets als je er op dat moment geld voor beschikaar hebt, maar hou ook rekening met al je andere uitgaves.

Welke lening wordt pas gemeld aan het BKR als je te laat aflost?

De hypothecaire lening welke benodigd is voor de aanschaf van een eigen woning wordt pas bij het BKR gemeld als je een betalingsachterstand hebt van 3 maanden of langer.
Loop je minimaal 3 maanden achter met je aflossing en je rentebetaling dan kan je rekenen op een negatieve BKR registratie.

Wat gebeurt er als je te laat betaalt?

Als je te laat betaalt, wordt je er door de kredietverstrekker aan herinnert. Als je dan nog steeds niet betaalt, kan je een aanmaning verwachten. Als je dan nog niet betaalt, kan je verwachten dat je kredietverstrekker je betalingsachterstand meldt aan het CKI. Dit is je kredietverstrekker namelijk verplicht.
Voorwaarde is wel dat de kredietverstrekker een vooraankondiging aan je stuurt. Hierin moet wel een redelijke termijn staan waarbinnen je moet betalen.
Voldoe je hier ook niet aan? Op dat moment mag de kredietverstrekker een achterstandsmelding makan. Het BKR zet een A achter de betreffende lening.
Door op tijd te betalen kan je die problemen voorkomen. Je kan het beter niet zo ver laten komen. Door niet in de verleiding te komen een lening af te sluiten, voorkom je problemen.

De traditionele creditcard

Er is een betaalkaart welke bekend staat als een (traditionele) creditcard. Met deze kaart leen je geld. Je koopt namelijk op krediet en de kredietlimiet van je creditcard is bekend bij het BKR.
Zolang als je binnen een maand betaalt, is er niks aan de hand en heb je een positieve BKR registratie. Maar als je pas na die maand betaalt, dan val je onder een negatieve BKR registratie en kan je verwachten dat je financiële beperkingen krijgt in de toekomst. Bijvoorbeeld dat je niet de maximale hypotheek krijgt bij de aanschaf van een eigen woning of dat je niet in aanmerking komt voor een ander krediet.
Hierbij kan je ook denken aan private lease of het afsluiten van een telefoonabonnement. Kopen met uitgestelde betaling wordt ook niet toegestaan bij een negatieve BKR.
Veel kan je voorkomen door een alternatieve creditcard aan te schaffen.

De debitcard is een alternatieve creditcard

De debitcard, ook wel prepaid creditcard genoemd, heeft dezelfde mogelijkheden als een creditcard. Maar door een debitcard te gebruiken leen je geen geld. Je stort namelijk eerst geld op de kaart voordat je er een uitgave mee kan doen. Dit betekent dat je niet op krediet koopt. Je weet hoeveel geld je kan besteden, en krijgt geen rekening achteraf. Je kan makkelijk geld op je kaart storten vanaf je eigen bankrekening, en bij de Viabuykaart ook vanaf andere bankrekeningen of met contant geld.
Door de debitcard regelmatig te gebruiken heb je 100% controle over je uitgaven en kom je niet in de schulden terecht.
De debitcard wordt ook wel de creditcard zonder BKR registratie genoemd.

Reactie plaatsen