economie
economie
0

Je kan nooit weten hoe hoog je uitkering wordt

0

Regelmatig heb ik het in mijn blogs over onvoorziene omstandigheden. Een ervan is als je onverwachts met een inkomensterugval te maken krijgt. Het kan zo zijn, als je een aantal jaren voor dezelfde werkgever hebt gewerkt, dat je om wat voor reden dan ook ontslagen wordt.
Met wat mazzel heb je tijdens je werkzame jaren een goed arbeidsverleden opgebouwd en kan je rekenen op een niet al te korte ww uitkering in het geval je niet meer aan de bak komt.
Maar als je wel aan de bak komt, kan je nooit van tevoren weten, hoe lang je in die functie waarvoor je bent aangenomen, kan blijven functioneren. Er kunnen allerlei onverwachtse omstandigheden voorkomen, zoals dat je voor langere tijd ziek kan worden. Je moet er niet aan denken. Maar het kan jou ook overkomen. Heb je voor zo’n vervelende situatie als deze, een financiële buffer opgebouwd voor jou en voor je gezin?
Ook kan het gebeuren dat de functie waar je voor bent aangenomen te zwaar voor je is en dat je weer op zoek moet gaan naar ander werk en als je voor een lager loon bent aangenomen, beïnvloedt je ontslag je financiële situatie voor de komende tijd.

Onverwachtse actie van de regering

Bizar vond ik het, toen ik las dat de regering een interessante beslissing had genomen om voor ouderen de maximale ww duur te verlengen naar 3 jaar. Opeens is er weer geld en nu maar hopen dat de financiële geldkraan weer niet wordt dichtgedraaid door de huidige of door de volgende regering.
Ook inzake ziektekostenvergoedingen kan er door een keuze van de huidige- of van de komende regering opeens een vergoeding, waar je regelmatig aanspraak op maakt vanwege je zwakke gezondheid, niet meer uitgekeerd worden of van de basis naar het aanvullende pakket verschuiven. Hopen maar dat je tijdig een aanvullende ziektekostenverzekering hebt afgesloten.
Zoals je weet laat de nieuwe regering nog even op zich wachten en is het nu nog koffiedik kijken wat er voor beslissingen genomen gaan worden met betrekking tot jouw portemonnee.

De formatie

Wat het gaat worden en wat voor invloed het de komende periode van 4 jaar heeft op jouw persoonlijke financiën blijft dus speculatief. Regeren is vooruitzien. Dat geld ook voor jouw persoonlijke situatie. Jij kan ook niet weten wat er financieel gezien op een bepaald moment boven je hoofd hangt. Tot die tijd doe je er verstandig aan om geld op een van je debitcards te reserveren voor een bepaald doel.

Efficiënt geld apart zetten

Efficiënt geld apart zetten kan je op elke Viabuy debitcard doen. Zo heb je overzicht omdat je weet waarvoor je welke debitcard gaat gebruiken. Bovendien zijn er geen limieten op een Viabuy debitcard. Je kan er dus net zoveel geld op zetten als je zelf wil. Ook kan je dankzij jouw persoonljke IBAN bankcode direct geld op een spaarrekening zetten.

Reacties
Categorieën