Meer bijstandsgezinnen zouden de debitcard moeten gebruiken

Meer bijstandsgezinnen zouden de debitcard moeten gebruiken

Aangezien de debitcard een handig financieel hulpmiddel is zowel voor diegene die weinig geld te besteden hebben als voor diegene die royaal in hun geld zitten, heb ik gemeend dit nog eens uit te moeten leggen. Dit komt omdat mijn oog vandaag op het nieuwbericht viel, dat meer kinderen tot een bijstandsgezin behoren.
Juist deze groep heeft het heel hard nodig om bewuster met de uitgaven om te gaan. En aangezien de debitcard een betaalmiddel is waarbij je eerst geld op de kaart moet storten, zeg ik met klem gebruik de debitcard en het zal je op termijn niet alleen financieel gezien, maar ook psychisch gezien veel beter gaan.

Vluchtelingen

Een deel van diegene die er financieel gezien niet zo goed voorstaan zijn kinderen van vluchtelingengezinnen. Dat is wel logisch omdat in Nederland andere wetten en regels gelden dan in het land van herkomst en ze er dus eerst aan zullen moeten wennen, voordat ze het zich eigen hebben kunnen maken.

Asielzoekers

Zo zijn er ook asielzoekers die tijdelijk in Nederland verblijven. Ze zullen werk moeten gaan zoeken om inkomsten binnen te halen. De gratis Viabuy bankrekenng die zij bij hun debitcard ontvangen biedt uitkomst voor hen. Hun loon kan namelijk direct op die debitcard gestort worden. Wel is het verstandig om een deel door te zetten naar een spaarrekening, zodat van hetgeen resteert zij daar hun vaste lasten van kunnen betalen.

De debitcard is 100% veilig

Omdat je met een debitcard eerst geld op de kaart moet storten voordat je er een uitgave mee kan doen is de debitcard 100% veilig. Je kan nooit in de schulden terecht komen en bovendien ga je op deze manier zeer bewust met je geld om. Eigenlijk doet het niet terzake of je rijk of arm bent. Iedereen zal zijn geldzaken voor de volledige 100% moeten bewaken en de debitcard is daar het juiste hulpmiddel voor.
Bestel daarom direct de debitcard>>>

Reactie plaatsen