debitcardR42

Persoonlijke Mastercard debitcard met een gratis bankrekening

Wel of geen eigen onderneming?

Je hebt een persoonlijke debitcard nodig om wereldwijd je aankopen te kunnen doen. En om je privé uitgaven gescheiden te houden van je zakelijke.


Wallesterdebitcard

ZZP Visa debitcard van Wallester

Als je ZZP bent, dan behoor je voor je zakelijke uitgaven een zakelijke debitcard te hebben. Je moet namelijk voor de belastingdienst je zakelijke uitgaven scheiden van je persoonlijke. Daarnaast is het handig voor een goed financieel overzicht van je zakelijke uitgaven om de Visa debitcard van Wallester daarvoor te gebruiken.


debitcardsoldo2

Soldo's zakelijke Mastercard debitcardsystemen zijn perfect voor elke ondernemer met personeel

Bewaak de budgetten van je onderneming per werknemer, per afdeling, of project, met de zakelijjke debitcards van Soldo.

Via het centrale beheersysteem ken je de budgetten toe, en bewaak je deze zeer eenvoudig. En geef je zelf de virtuele debitcards uit.
Dankzij het Spend Managementsysteem worden de bedrijfsuitgaven real time in de boekhouding verwerkt.