Nederlandse jongeren hebben een te beperkte financiële kennis

Nederlandse jongeren hebben een te beperkte financiële kennis

Ik schrok toen ik vandaag in het nieuws las dat Nederlandse jongeren een te beperkte financiële kennis hebben ten opzichte van jongeren uit andere Europese landen. Volgens een recent onderzoek van de OESO waaraan 48.000 15-jarigen uit diverse Europese landen deelnamen, bleek dat Nederlandse kinderen van 15 jaar niet eens weten hoe ze met phishing mails om moeten gaan en dat ze niet in staat zijn om te begrijpen hoe een loonstrookje is opgebouwd.
Het is toch wel erg handig als je weet of de inhoudingen op je loonstrookje kloppen. Het kan gebeuren dat als er fouten op je loonstrookje staan, je te weinig loon krijgt uitbetaald. En als ze straks volwassen zijn, dan is het toch wel erg prettig als ze zichzelf goed kunnen redden. En daar hoort zeker financiële zelfredzaamheid bij. Maar als je het niet van je ouders hebt geleerd, om welke reden dan ook, dan heb je toch wel een probleem.

Leer je kind goed omgaan met geld

Het is van enorm groot belang om je kind al op zeer jonge leeftijd goed om te leren gaan met geld. Als je het zelf niet kan, omdat je domweg de kennis of de vaardigheid niet hebt en ook niet eigen kan maken, besteed het overbrengen van goede financiële kennis dan uit aan iemand die je daar speciaal voor inhuurt. Het mag natuurlijk ook een vriend of goede kennis zijn die je voor 100% kan vertrouwen.
Het is zorgelijk dat er zoveel jonge mensen zijn die zichzelf financieel niet kunnen redden. Ik spreek regelmatig mensen die niet weten hoe ze met hun geld om moeten gaan. Regelmatig willen ze wat kopen en gebruiken daar dan een creditcard voor. Ik raad dat ten strengste af. Puur om de reden dat je door een creditcard te gebruiken geld leent en achteraf pas de rekening hoeft te betalen. Dat lijkt wel erg prettig maar is het zeer zeker niet. Je kan op het moment van afrekenen met je creditcard net zoveel uitgeven als je zelf wil. Tenminste zo lijkt het, maar het tegendeel is waar. Als achteraf de rekening komt dan kan ie wel eens veel te hoog zijn en kan je problemen ondervinden met je andere vaste lasten die je mogelijk niet op tijd kan voldoen.
Dit zijn zaken waar je kind als die eenmaal volwassen is ook mee te maken krijgt. Dus je kan er maar beter voor zorgen dat je kind ook financieel gezien goed voorbereid is. De OESO organisatie pleit voor financieel onderwijs op scholen, maar zover is het nog lang niet. Als ouder heb je de verantwoordelijkheid om je kind goed voor te bereiden op een financiële veilige toekomst. De debitcard kan je daarbij enorm behulpzaam zijn.

De Debitcard, wat is dat precies?

De debitcard is een vooraf oplaadbare creditcard. Een betaalkaart waar je dus eerst geld op moet storten voordat je er een uitgave mee kan doen. De debitcard zorgt er preventief voor dat je niet in de schulden terecht kan komen. Naast een debitcard voor jezelf kan je ook een Viabuy debitcard voor je kind aanvragen en hem/haar helpen om goed met geld om te gaan. Jong geleerd is tenslotte oud gedaan.

Reactie plaatsen